Page-description.heading.hidden

Folk sier mye rart om grisen. Man kan ha svin på skogen, det kan være grisekaldt ute, man kan kjøre som et svin eller løpe fra purken. Språket er rett og slett en litt negativt ladet måte å bruke svin på, mens mat er en god måte å bruke svin på. Vi bestemte oss derfor for å la ting som blir sagt om grisen danne utgangspunktet for det kreative konseptet, snu litt på det og oppfordre folket til å spise orda sine.