Page-description.heading.hidden

Over 100 000 barn og unge vokser opp i fattigdom i Norge. Denne kampanjen tar for seg life-hacks disse barna benytter seg av for skjule det.